Kontakt

Skład w kadencji 2014/2015:

Anna Osuch anna.k.osuch@student.uw.edu.pl (przewodnicząca)

Magdalena Szczecińska m.szczecinska@vp.pl

Maria Radzyńska mradzynska@gmail.com

Paulina Bałecka balecka.paulina@gmail.com

Wanda Grudzień wanda.grudzien@student.uw.edu.pl

 

Adres email ZSS: ils.samorzad@gmail.com

 

Dyżury:

Po uprzednim uzgodnieniu mailowym

Pok. 00.106 (parter), ul. Dobra 55 00-312